આ ગુજરાત

ગરબાની રમઝટમાં રાચતું તો માણેકચોકમાં ખવાતું ગુજરાત,
ક્યાંક ગાંધી તો ક્યાંક સરદારને સોધતું ગુજરાત,
કચ્છની ભાતમાં ને નર્મદની વાતમાં સોહાતું ગુજરાત,
ગીરથી ત્રાડતું પણ લોક્પ્રેમથી ગદગદતું ગુજરાત,
માં અંબાના ઘંટનાદથી તો વળી દ્વારાકાધીસની વાંસળીના સુરોથી ગુંજતું ગુજરાત,
નર્મદાના નીર સમું સતત અવિરત વહેતું ગુજરાત,
ના રોકે કોઈ ના ટોકે કોઈ સફળતાના સાગર સર કરતુ ગુજરાત.
આવું ગુજરાત મારું ગુજરાત…


ગુજરાતની ગરીમા અને ગુજરતની અસ્મિતાના સરોવર મા ડુબકી મારવાનો નાનકડો પ્રયાસ છે, તમરો સહયોગ આવશ્યક છે..
– “જીગ્નેશ”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s